Internetgebruik China tegenover Amerika

De minor Redactioneel Ontwerpen stimuleerde mij op de één of andere manier om van alles over China te weten te komen. Wederom een infographic over China maar dan nu ook over Amerika, afgezet tegenover het internetgebruik van beide landen. Bovenaan is een kort overzicht gegeven met belangrijke primaire gegevens en langs de getekende internetkabel zien we gegevens over het internetgebruik met daarnaast de belangrijke ontwikkelingen omtrent het internet. Aan de linker kant zien we het voornamelijk gecensureerde Chinese internetgebruik ontzettend snel toenemen terwijl het gebruik in het land waar het internet zich groots ontwikkeld heeft daarentegen afzwakt.