De Buitenlandredactie

De Buitenlandredactie vroeg mij een identiteit voor hun correspondenten te ontwerpen. Ik maakte een logo, ontwerp voor website en andere grafische uitingen voor hun digitale bezigheden. Er werd mij ook gevraagd mee te denken over de uitstraling van het bedrijf. Als correspondenten ‘netwerk’ wilde ik met behulp van nieuwe visuals de verbindende rol van het netwerk benadrukken. Zo kwam ik op het idee om een accolade als kenmerk te gebruiken. Met dit typografische symbool wilde ik de correspondenten een gevoel van samenkomst meegeven. En tevens de redactionele rol van het nieuwsblog benadrukken.