Dag van de filosofie 2014

Namens de Tilburg University vroeg de Dag van de Filosofie Tim van Dijk en mij een passende vormgeving te maken voor het jaar 2014. Het thema betrof ‘Mens en techniek.’ Op de Dag van de Filosofie bogen filosofen, schrijvers en andere denkers zich over deze thematiek. De vormgeving had als doel een groot publiek aan te spreken en een prettige sfeer aan de dag mee te geven.