China 2009

Dit project laat zien hoe China de wereld aanspreekt in 2009. China krijgt een steeds prominentere rol in de wereld. Ons viel het op dat China zichzelf zeer positief presenteert en probeert samenwerking en vriendschappen aan te sterken, met name richting Afrika en Rusland. Wij hebben alle speeches van 2009 verzameld van China’s grootste politieke leiders die een speech hielden gericht naar een individueel land. Deze hebben wij geanalyseerd aan de hand van het positief woordgebruik, wat wij in elke speech terugzagen. We hebben deze woorden geteld en per speech het percentage uitgerekend. Vervolgens gemiddelde percentages uitgerekend per woord per land, gemiddeld per leider, en gemiddeld per land. De landen zijn gerangschikt en geschaald naar frequentie van gemiddeld positief woordgebruik. De speeches zijn binnenin het lijngebruik te lezen.