R’dam Centraal

Rotterdam Centraal was tijdens de verbouwingen vol van artist-impressions. Deze artist-impressions zijn overal terug te vinden – vaak te zien bij bouwputten of tijdelijke bebouwingen. Zo’n impression beïnvloedt de manier hoe je later naar een gebouw zult kijken en kan bovendien het ongeduld van de buurtbewoners inperken. Dit is ook duidelijk terug te zien op Rotterdam Centraal. Er zijn vele artist-impression voorgesteld en toch weer herzien. Wat mij opviel was dat deze verbeeldingen vaak utopische weergaven zijn van de werkelijkheid. De lucht is strak blauw, alles is groen, iedereen loopt vrolijk hand in hand en er is geen spatje vuil te vinden op de bouwwerken. Allereerst ziet het gebouw er vaak naderhand anders uit en ten tweede zal er zelfs in het jaargetij dat iedereen vrolijk rondloopt er nog steeds een vuiltje op de muur zitten. De artist-impression onder de loep.